Tryk

Tryk

Oplysninger i henhold til § 5 i TMG:

AccountOne GmbH

Skibsbro 66

24939 Flensborg

Repræsenteret af:

Administrerende direktør: Gordian-Philipp Brockstedt

Kontakt:

Telefon: 04615749494985

Fax: 04615749494989

E-mail: info@accountone.de

Registrere indtastning:

Indførsel i handelsregistret.

Registerret:Flensburg

Registreringsnummer: HRB 12023 FL

Salgsafgift:

Momsregistreringsnummer i henhold til § 27 a i Umsatzsteuergesetz:

DE309344739

Bilæggelse af tvister

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Ansvar for indholdet

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning i henhold til § 7, stk. 1, i den tyske telemiddellov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra det tidspunkt, hvor man har kendskab til en konkret overtrædelse. Hvis vi får kendskab til tilsvarende overtrædelser, fjerner vi indholdet straks.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen.

En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er imidlertid ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse af loven. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, fjerner vi straks sådanne links.

Copyright

Indholdet og de værker, der er skabt af operatørerne på disse sider, er omfattet af den tyske ophavsretslovgivning. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for rammerne af ophavsretsloven kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

I det omfang indholdet på denne side ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Navnlig indhold fra tredjeparter er identificeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.

Meddelelse om stedet

Oplysninger i henhold til § 5 i den tyske telemiddellov (TMG):

AccountOne GmbH

Skibsbro 66

24939 Flensborg

Repræsenteret af:

Administrerende direktør: Gordian-Philipp Brockstedt

Kontakt:

Telefon: 04615749494985

Fax: 04615749494989

E-mail: info@accountone.de

Registrere indtastning:

Indførsel i handelsregistret.

Retten i Flensburg:Flensburg

Registreringsnummer: HRB 12023 FL

MOMS:

Moms Id-nummer i henhold til § 27 a i den tyske momslov:

DE309344739

Bilæggelse af tvister

Vi deltager ikke i online tvistbilæggelse ved forbrugervoldgiftsorganer.

Ansvar for indhold

Som tjenesteudbydere er vi ansvarlige for eget indhold på disse hjemmesider i henhold til § 7, stk. 1 i den tyske telemiddellov (TMG). I henhold til § 8-10 i den tyske telemiddellov (TMG) er tjenesteudbydere dog ikke forpligtet til permanent at overvåge indsendte eller lagrede oplysninger eller til at søge efter beviser, der tyder på ulovlige aktiviteter.

De juridiske forpligtelser til at fjerne oplysninger eller til at blokere brugen af oplysninger er uanfægtede. I dette tilfælde er ansvar kun muligt på det tidspunkt, hvor man har kendskab til en specifik lovovertrædelse. Ulovligt indhold vil blive fjernet straks, når vi får kendskab til det.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne tredjepartswebsteder. Vi har ingen indflydelse på indholdet af disse websteder, og vi kan derfor ikke garantere for indholdet. Udbydere eller administratorer af linkede websteder er altid ansvarlige for deres eget indhold.

De linkede websteder var blevet kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. Ulovligt indhold blev ikke opdaget på tidspunktet for sammenkædningen. Der kan ikke indføres en permanent overvågning af indholdet af linkede websteder, medmindre der er rimelige tegn på, at der er sket en overtrædelse af loven. Ulovlige links vil blive fjernet straks, når vi får kendskab til dem.

Copyright

Indhold og kompilationer, der er offentliggjort på disse websteder af udbyderne, er underlagt tysk ophavsret. Reproduktion, redigering, distribution samt enhver form for brug uden for ophavsretslovens anvendelsesområde kræver skriftlig tilladelse fra forfatteren eller ophavsmanden. Downloads og kopier af disse websteder er kun tilladt til privat brug.
Kommerciel brug af vores indhold uden tilladelse fra ophavsmanden er forbudt.

Tredjeparters ophavsretlige love respekteres, så længe indholdet på disse websteder ikke stammer fra udbyderen. Tredjeparters bidrag på dette websted er angivet som sådanne. Men hvis du bemærker overtrædelser af ophavsretsloven, bedes du informere os om det. Sådant indhold vil blive fjernet øjeblikkeligt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_column][/vc_row]

da_DK