Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. databeskyttelse i et overblik

Generelle bemærkninger

Følgende oplysninger giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger vores websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Indsamling af data på vores websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted? Databehandlingen på dette websted foretages af webstedets operatør. Du kan finde hans kontaktoplysninger i aftrykket på dette websted. Hvordan indsamler vi dine data? På den ene side indsamles dine data, når du giver os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular. Andre data indsamles automatisk af vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det drejer sig primært om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sideadgang). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på vores websted. Hvad bruger vi dine data til? En del af oplysningerne indsamles for at sikre, at webstedet kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data? Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse, blokering eller sletning af disse oplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket til dette formål og for yderligere spørgsmål om databeskyttelse. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. For nærmere oplysninger henvises til databeskyttelseserklæringen under "Ret til begrænsning af behandling".

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores websted, kan din surfadfærd evalueres statistisk. Det sker primært med cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfingadfærd er normalt anonym; surfingadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. Du kan finde detaljerede oplysninger om disse værktøjer og om dine indsigelsesmuligheder i den følgende databeskyttelseserklæring.

2 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring. Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette gøres. Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for dette websted er: AccountOne GmbH Repræsenteret af: Gordian-Philipp Brockstedt Fördepromenade 4d 24977 Flensborg Telefon: 04615749494985 E-mail: info@accountone.de Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Databeskyttelsesrådgiver, som kræves i henhold til loven

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed. Legaltrust GmbH Lietzenburger Str. 94 10719 Berlin Telefon: 030 / 887 27 609 E-mail: info@legaltrust.de

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du allerede har givet, når som helst. Til dette formål er det tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i specifikke tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

Hvis databehandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f, i DSGVO, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til enhver tid af grunde, der skyldes din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, kan findes i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR). Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger efterfølgende ikke længere blive brugt til direkte reklame (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, i DSGVO).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som operatør af webstedet, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og ved at der er et låsesymbol i din browserlinje. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger, blokering, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen samt, hvis det er relevant, ret til at få disse oplysninger rettet, blokeret eller slettet. Til dette formål og ved yderligere spørgsmål om personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket.

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Retten til begrænsning af behandlingen findes i følgende tilfælde:
  • Hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, som vi har gemt, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, så længe kontrollen varer.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/er sket ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
  • Hvis du har fremsat en indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i DSGVO, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må sådanne oplysninger - ud over at blive lagret - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Det er ikke tilladt at anvende kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af forpligtelsen til at anvende aftryk til at sende reklame- og informationsmateriale, som ikke udtrykkeligt er blevet anmodet om, til at sende reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret udsendelse af reklameinformation, f.eks. spam-mails.

3. indsamling af data på vores websted

Cookies

Nogle af internetsiderne bruger såkaldte cookies. Cookies skader ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser. De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session cookies". De slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg. Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset. Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. indkøbsvognsfunktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfadfærd), behandles disse særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig om:
  • Browser type og version
  • Anvendt operativsystem
  • Referrer URL
  • Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren
  • Tidspunktet for serveranmodningen
  • IP-adresse
Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder. Indsamlingen af disse data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - til dette formål skal serverlogfilerne indsamles.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke. Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, er derfor udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. En uformel meddelelse pr. e-mail til os er tilstrækkelig til dette formål. Lovligheden af de databehandlinger, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. De data, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - navnlig opbevaringsperioder - forbliver uændrede.

Anmodning pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din henvendelse, herunder alle personlige oplysninger (navn, forespørgsel), blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din forespørgsel. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke. Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO) og/eller på vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f DSGVO), da vi har en legitim interesse i effektivt at behandle de henvendelser, der er rettet til os. De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - navnlig lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver uændrede.

Registrering på dette websted

Du kan registrere dig på vores websted for at bruge yderligere funktioner på webstedet. Vi bruger kun de data, der er indtastet til dette formål, til at bruge det pågældende tilbud eller den pågældende tjeneste, som du har registreret dig til. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal være fuldstændige. Ellers afviser vi registreringen. Ved vigtige ændringer, f.eks. i tilbuddets omfang eller i tilfælde af teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mailadresse, som du har opgivet ved registreringen, til at informere dig på denne måde. Behandlingen af de data, der indtastes under registreringen, er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Til dette formål er det tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af den allerede gennemførte databehandling forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. De data, der indsamles i forbindelse med registreringen, opbevares af os, så længe du er registreret på vores websted, hvorefter de slettes. De lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

Kommentarfunktion på dette websted

I forbindelse med kommentarfunktionen på denne side gemmes der ud over din kommentar også oplysninger om, hvornår kommentaren blev oprettet, din e-mailadresse og, hvis du ikke skriver anonymt, det brugernavn, du har valgt. Opbevaring af IP-adressen Vores kommentarfunktion gemmer IP-adresserne på de brugere, der skriver kommentarer. Da vi ikke kontrollerer kommentarer på vores websted, før de aktiveres, har vi brug for disse oplysninger for at kunne skride ind over for forfatteren i tilfælde af lovovertrædelser som f.eks. fornærmelser eller propaganda. Abonner på kommentarer Som bruger af webstedet kan du abonnere på kommentarer efter at have registreret dig. Du vil modtage en bekræftelsesmail for at kontrollere, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig fra denne funktion via et link i info-mails. I dette tilfælde vil de data, der er indtastet i forbindelse med abonnement på kommentarer, blive slettet; men hvis du har overført disse data til os til andre formål og på et andet tidspunkt (f.eks. bestilling af nyhedsbrev), vil de forblive hos os. Opbevaringsperiode for bemærkningerne Kommentarerne og de tilhørende data (f.eks. IP-adresse) gemmes og forbliver på vores websted, indtil det kommenterede indhold er blevet slettet fuldstændigt, eller kommentarerne skal slettes af juridiske årsager (f.eks. krænkende kommentarer). Retsgrundlag Lagringen af kommentarer er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Til dette formål er det tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og anvender kun personoplysninger, i det omfang de er nødvendige for at etablere, indhold eller ændring af retsforholdet (inventaroplysninger). Dette sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, som tillader behandling af data med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data om brugen af vores internetsider (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at fakturere brugeren. De indsamlede kundedata slettes, når ordren er afsluttet eller forretningsforbindelsen er bragt til ophør. De lovbestemte opbevaringsperioder forbliver uændrede.

Overførsel af data ved indgåelse af en kontrakt om tjenesteydelser og digitalt indhold

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten, f.eks. til det kreditinstitut, der har fået til opgave at behandle betalinger. Yderligere videregivelse af data finder ikke sted eller kun sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelsen. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til reklameformål. Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

4. sociale medier

Facebook plugins (Synes godt om og deleknappen)

Plugins fra det sociale netværk Facebook, udbyder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, er integreret på vores sider. Du kan genkende Facebook-plugins ved at se Facebook-logoet eller "Synes godt om"-knappen på vores websted. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Når du besøger vores sider, etableres der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via plugin'et. Facebook modtager derved oplysninger om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen "Synes godt om", mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg på vores sider til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto. Brugen af Facebook-plugins er baseret på art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed på de sociale medier.

Twitter-plugin

Funktioner fra Twitter-tjenesten er integreret på vores sider. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du bruger Twitter og funktionen "Re-Tweet", bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt af andre brugere. I processen overføres data også til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Twitter's brug af dem. Du kan finde flere oplysninger om dette i Twitters politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://twitter.com/de/privacy. Brugen af Twitter-plugin'et er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed på de sociale medier. Du kan ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på Twitter i kontoindstillingerne under https://twitter.com/account/settings Ændring.

Google+ plugin

Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Indsamling og deling af oplysninger: Google+-knappen giver dig mulighed for at offentliggøre oplysninger i hele verden. Via Google+-knappen modtager du og andre brugere personligt tilpasset indhold fra Google og vores partnere. Google gemmer både oplysninger om, at du har givet +1 til et indhold, og oplysninger om den side, du så, da du klikkede på +1. Dine +1'er kan blive vist som meddelelser sammen med dit profilnavn og billede i Google-tjenester, f.eks. i søgeresultater eller din Google-profil, eller andre steder på websteder og annoncer på internettet. Google registrerer oplysninger om dine +1-aktiviteter for at forbedre Googles tjenester for dig og andre. For at kunne bruge Google+-knappen skal du have en global synlig, offentlig Google-profil, der som minimum skal indeholde det navn, du har valgt til profilen. Dette navn bruges i alle Googles tjenester. I nogle tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, som du brugte, når du delte indhold via din Google-konto. Identiteten af din Google-profil kan vises for brugere, der kender din e-mailadresse eller har andre identifikationsoplysninger om dig. Anvendelse af de indsamlede oplysninger: Ud over de anvendelser, der er forklaret ovenfor, vil de oplysninger, du giver, blive brugt i overensstemmelse med Googles gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Google kan offentliggøre samlede statistikker om brugernes +1-aktiviteter eller dele dem med brugere og partnere, f.eks. udgivere, annoncører eller tilknyttede websteder. Brugen af Google+ plugin er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at opnå størst mulig synlighed på de sociale medier.

Instagram-plugin

Funktioner fra Instagram-tjenesten er integreret på vores sider. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Instagrams brug af dem. Brugen af Instagram-plugin'et er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed på de sociale medier. Du kan finde flere oplysninger om dette i Instagrams politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plugin

Vores websted bruger funktioner i LinkedIn-netværket. Udbyderen er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Hver gang en af vores sider, der indeholder LinkedIn-funktioner, åbnes, oprettes der en forbindelse til LinkedIn-servere. LinkedIn får besked om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIn-knappen "Anbefal" og er logget ind på din LinkedIn-konto, er det muligt for LinkedIn at forbinde dit besøg på vores websted med dig og din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller LinkedIns brug af dem. Brugen af LinkedIn-plugin er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed på de sociale medier. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i LinkedIns politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin

Vores websted bruger funktioner fra XING-netværket. Udbyderen er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Hver gang en af vores sider, der indeholder XING-funktioner, kaldes, oprettes der en forbindelse til XING-servere. Så vidt vi ved, lagres der ingen personlige oplysninger i denne proces. Der lagres især ingen IP-adresser og ingen evaluering af brugsadfærd. Brugen af XING-plugin'et er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed på de sociale medier. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og XING Share-knappen kan findes i XING's privatlivspolitik på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics bruger såkaldte "cookies". Det er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Lagringen af Google Analytics-cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd med henblik på at optimere både sit websted og sine reklamer. IP-anonymisering Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på dette websted. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google i EU-lande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, inden den sendes til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, bliver ikke slået sammen med andre Google-data. Browser-plugin Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted. Du kan desuden forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Indsigelse mod indsamling af data Du kan forhindre indsamling af dine data af Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der vil blive indstillet en opt-out-cookie, som vil forhindre indsamling af dine data ved fremtidige besøg på dette websted: Deaktivere Google Analytics. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles fortrolighedspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Jobbehandling Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med Google og overholder fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics. Demografiske karakteristika i Google Analytics Dette websted bruger funktionen "demografiske karakteristika" i Google Analytics. Dette gør det muligt at generere rapporter, der indeholder oplysninger om alder, køn og interesser for de besøgende på webstedet. Disse data stammer fra interessebaseret annoncering fra Google samt besøgsdata fra tredjepartsleverandører. Disse data kan ikke tildeles en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data med Google Analytics som vist i punktet "Indsigelse mod dataindsamling".

Google AdWords og Google Conversion Tracking

Dette websted bruger Google AdWords. AdWords er et onlineannonceringsprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Som en del af Google AdWords bruger vi såkaldt konverteringssporing. Når du klikker på en annonce fra Google, sættes der en cookie til sporing af konvertering. Cookies er små tekstfiler, som internetbrowseren gemmer på brugerens computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere brugeren personligt. Hvis brugeren besøger visse sider på dette websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Hver Google AdWords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan ikke spores på tværs af AdWords-kunders websteder. De oplysninger, der opnås ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at udarbejde konverteringsstatistik for AdWords-kunder, der har valgt at følge konverteringsmåling. Kunderne får kendskab til det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et tag til sporing af konvertering. De modtager dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugerne personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingen, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved nemt at deaktivere Googles cookie til konverteringssporing via din internetbrowser under brugerindstillinger. Du vil så ikke blive medtaget i statistikkerne for sporing af konvertering. Lagringen af "konverteringscookies" og brugen af dette sporingsværktøj er baseret på art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd med henblik på at optimere både sit websted og sine reklamer. Du kan finde flere oplysninger om Google AdWords og Google Conversion Tracking i Googles fortrolighedspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Facebook-pixel

Vores websted bruger besøgshandlingspixel fra Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") til konverteringsmåling. Dette gør det muligt at spore de besøgendes adfærd, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens websted ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncerne med henblik på statistik og markedsundersøgelser og at optimere fremtidige reklameforanstaltninger. De indsamlede data er anonyme for os som operatør af dette websted, og vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så der er mulighed for en forbindelse til den pågældende brugerprofil, og Facebook kan bruge dataene til egne reklameformål, jf. Politik for brug af Facebook-data kan bruge. Dette gør det muligt for Facebook at vise reklamer på Facebook-sider og uden for Facebook. Denne brug af data kan ikke påvirkes af os som operatør af webstedet. Brugen af Facebook Pixel er baseret på art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive reklameforanstaltninger, herunder sociale medier. Du kan finde yderligere oplysninger om beskyttelsen af dit privatliv i Facebooks privatlivspolitik: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Du kan også bruge remarketingfunktionen "Brugerdefinerede målgrupper" i reklameindstillingerne under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivere. For at gøre dette skal du være logget ind på Facebook. Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret reklame fra Facebook på webstedet for European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. nyhedsbrev

Oplysninger om nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, skal vi have en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere oplysninger vil ikke blive indsamlet eller vil kun blive indsamlet på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse oplysninger til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter. Behandlingen af de data, der er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, er udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data, e-mailadresse og deres anvendelse til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. via linket "afmelding" i nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. De oplysninger, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og de slettes, når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevet. Data, som vi har gemt til andre formål, forbliver upåvirket af dette.

MailChimp

Dette websted bruger MailChimp til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp er en tjeneste, som bl.a. gør det muligt at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. Når du indtaster data med henblik på at modtage nyhedsbreve (f.eks. e-mailadresse), gemmes disse data på MailChimp's servere i USA. MailChimp er certificeret i henhold til "EU-US Privacy Shield". "Privacy Shield" er en aftale mellem EU og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder i USA. Ved hjælp af MailChimp kan vi analysere vores nyhedsbrevskampagner. Når du åbner en e-mail sendt med MailChimp, opretter en fil i e-mailen (såkaldt web-beacon) forbindelse til MailChimp's servere i USA. Dette gør det muligt at fastslå, om en nyhedsbrevbesked er blevet åbnet, og hvilke links der eventuelt er blevet klikket på. Desuden registreres tekniske oplysninger (f.eks. tidspunkt for hentning, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Disse oplysninger kan ikke tildeles den pågældende modtager af nyhedsbrevet. De bruges udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevskampagner. Resultaterne af disse analyser kan bruges til bedre at tilpasse fremtidige nyhedsbreve til modtagernes interesser. Hvis du ikke ønsker analyser fra MailChimp, skal du afmelde dig fra nyhedsbrevet. Til dette formål har vi et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Desuden kan du også afmelde dig direkte på webstedet. Databehandlingen er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig fra nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. De oplysninger, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og de slettes fra vores servere samt fra MailChimp-serverne, når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevet. Data, som vi gemmer til andre formål, forbliver upåvirket af dette. For flere oplysninger henvises til MailChimp's databeskyttelsesbestemmelser på: https://mailchimp.com/legal/terms/. Indgåelse af en databehandleraftale Vi har indgået en såkaldt "databehandleraftale" med MailChimp, hvori vi forpligter MailChimp til at beskytte vores kunders data og til ikke at videregive dem til tredjeparter.

7. plugins og værktøjer

YouTube

Vores websted bruger plugins fra YouTube-webstedet, der drives af Google. Operatøren af disse sider er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Når du besøger en af vores sider, der er udstyret med et YouTube-plugin, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. Dette fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. YouTube kan desuden gemme forskellige cookies på din terminal. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube få oplysninger om de besøgende på vores websted. Disse oplysninger bruges bl.a. til at indsamle videostatistik, forbedre brugervenligheden og forhindre svindelforsøg. Cookies forbliver på din terminal, indtil du sletter dem. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto. YouTube bruges til at præsentere vores online-tilbud på en tiltalende måde. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata findes i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Dette websted bruger såkaldte webfonte, der leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper i browserens cache for at kunne vise tekster og skrifttyper korrekt. Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Dette informerer Google om, at vores websted er blevet besøgt via din IP-adresse. Google Web Fonts anvendes for at sikre en ensartet og tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, anvendes en standardskrifttype fra din computer. Du kan finde flere oplysninger om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Dette websted bruger kortlægningstjenesten Google Maps via et API. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Google Maps anvendes for at sikre en tiltalende præsentation af vores online-tilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi angiver på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. betalingsudbydere og videreforhandlere

PayPal

På vores websted tilbyder vi bl.a. betaling via PayPal. Udbyderen af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal"). Hvis du vælger betaling via PayPal, overføres de betalingsdata, du indtaster, til PayPal. Overførslen af dine data til PayPal er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO (samtykke) og artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO (behandling til opfyldelse af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. En tilbagekaldelse påvirker ikke gyldigheden af tidligere databehandlinger.
da_DK