Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Cię osobiście zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamieszczoną pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie? Przetwarzanie danych na tej stronie jest dokonywane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe możesz znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony. Jak zbieramy twoje dane? Z jednej strony, Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym. Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę. Do czego wykorzystujemy twoje dane? Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników. Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi? W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz też prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w tym celu oraz w razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych. Ponadto masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. W pewnych okolicznościach masz też prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w deklaracji ochrony danych osobowych w części "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia i narzędzia do analizy stron trzecich

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można zidentyfikować Twojego zachowania podczas surfowania. Możesz sprzeciwić się takiej analizie lub jej zapobiec, rezygnując z używania niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi oraz możliwości sprzeciwu znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszą deklaracją ochrony danych. Gdy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca ciała odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest: AccountOne GmbH Reprezentowany przez: Gordian-Philipp Brockstedt Fördepromenade 4d 24977 Flensburg Telefon: 046157494985 E-mail: info@accountone.de Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

W naszej firmie wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych. Legaltrust GmbH Lietzenburger Str. 94 10719 Berlin Telefon: 030 / 887 27 609 E-mail: info@legaltrust.de

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, której już udzieliłeś. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas pocztą elektroniczną. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 GDPR)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) e lub f DSGVO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej deklaracji ochrony danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, o których mowa, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 GDPR). Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Cię danych osobowych dla celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 (2) DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza żadnych innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, jeśli ma to zastosowanie, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami na adres podany w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:
  • Jeśli kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zwykle potrzebujemy czasu, by to sprawdzić. Na czas trwania weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, musi zostać przeprowadzone wyważenie Twoich i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku posiadania odcisku palca do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niechcianego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe używają tzw. plików cookie. Ciasteczka nie powodują żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, by nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i zapisywane przez twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas ciasteczek to tak zwane "ciasteczka sesyjne". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na twoim urządzeniu końcowym do czasu, aż je usuniesz. Te ciasteczka umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, by była informowana o ustawieniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona. Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, o które prosiłeś (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji ochrony danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:
  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas pocztą elektroniczną. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania. Dane, które wprowadziłeś w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Wniosek złożony przez e-mail, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Twoja prośba jest związana z wykonaniem umowy lub jest konieczna do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań. Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostają u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą zostać podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację. W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób. Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas pocztą elektroniczną. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już dokonanego przetwarzania danych. Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na naszej stronie, a następnie zostaną usunięte. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, przechowywane są także informacje o tym, kiedy komentarz został utworzony, Twój adres e-mail oraz - jeśli nie piszesz anonimowo - wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika. Przechowywanie adresu IP Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, by móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa, np. znieważenia lub propagandy. Zapisz się do komentarzy Jako użytkownik strony możesz subskrybować komentarze po zarejestrowaniu się. Otrzymasz wiadomość potwierdzającą, by sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z tej funkcji, korzystając z linku umieszczonego w mailach informacyjnych. W takim przypadku dane wprowadzone w kontekście zapisywania się na komentarze zostaną usunięte; jeśli jednak przekazałeś nam te dane w innym celu i w innym momencie (np. zamówienie newslettera), pozostaną one u nas. Okres przechowywania uwag Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do momentu, gdy komentarze muszą zostać usunięte z powodów prawnych (np. komentarze obraźliwe). Podstawa prawna Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie Twojej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas pocztą elektroniczną. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane dotyczące przetwarzania (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane ewidencyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane dotyczące korzystania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, by umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub by wystawić mu rachunek. Zgromadzone dane klientów są usuwane po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają bez zmian.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazisz na to zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

4. media społecznościowe

Wtyczki na Facebooka (Like & Share Button)

Na naszych stronach są zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Kiedy odwiedzasz nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację o tym, że odwiedziłeś naszą stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Jeśli nie chcesz, by Facebook mógł powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku. Korzystanie z wtyczek Facebooka jest zgodne z Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Plugin Twittera

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc. pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji "Re-Tweet", strony, które odwiedzasz, są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W trakcie tego procesu dane są również przekazywane do Twittera. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy. Korzystanie z wtyczki Twittera jest zgodne z Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta pod https://twitter.com/account/settings Zmiana.

Wtyczka Google+

Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Gromadzenie i udostępnianie informacji: Przycisk Google+ pozwala na publikowanie informacji na całym świecie. Dzięki przyciskowi Google+ Ty i inni użytkownicy otrzymujecie spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje o tym, że dałeś +1 dla danej treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś, gdy kliknąłeś +1. Twoje +1 mogą być wyświetlane w formie powiadomień wraz z nazwą i zdjęciem Twojego profilu w usługach Google, np. w wynikach wyszukiwania lub w Twoim profilu Google, a także w innych miejscach na stronach internetowych i w reklamach w internecie. Google zapisuje informacje o Twojej aktywności +1, aby ulepszać usługi Google dla Ciebie i innych. Aby móc używać przycisku Google+, musisz mieć widoczny globalnie, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może także zastąpić inną nazwę, której używałeś podczas udostępniania treści za pośrednictwem swojego konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub mają inne informacje pozwalające Cię zidentyfikować. Wykorzystanie zebranych informacji: Poza zastosowaniami opisanymi powyżej podane przez Ciebie informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub witryny stowarzyszone. Korzystanie z wtyczki Google+ jest zgodne z Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w osiągnięciu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Plugin do Instagrama

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram. Korzystanie z wtyczki Instagram jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy otwierana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową na podstawie Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk "Poleć" LinkedIn i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Tobą i Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn. Korzystanie z wtyczki LinkedIn jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin XING

Nasza witryna korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, w tym procesie nie są przechowywane żadne dane osobowe. W szczególności nie przechowuje się adresów IP ani nie ocenia zachowań użytkowników. Korzystanie z wtyczki XING odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics używa tak zwanych "ciasteczek". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez ciebie z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zapisywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analizy odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony, jak i reklam. Anonimizacja IP Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że Twój adres IP przed przesłaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Wtyczka do przeglądarki Możesz odmówić używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, ale pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Sprzeciw wobec gromadzenia danych Możesz zapobiec zbieraniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi zbieranie Twoich danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, znajdziesz w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Przetwarzanie pracy Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień i w pełni stosujemy się do surowych wymagań niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics. Cechy demograficzne w Google Analytics Ta strona korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" w Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google oraz z danych o odwiedzających pochodzących od innych dostawców. Tych danych nie można przypisać do konkretnej osoby. W każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję za pośrednictwem ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia Twoich danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Kiedy klikasz na reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi pewne strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wyrazili zgodę na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz się temu sprzeciwić, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Przechowywanie "cookies konwersyjnych" i używanie tego narzędzia śledzenia jest oparte na Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony, jak i reklam. Więcej informacji o Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, by była informowana o ustawieniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Piksel Facebooka

Nasza strona korzysta z visitor action pixel firmy Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") do pomiaru konwersji. Umożliwia to śledzenie zachowania użytkowników strony po tym, jak zostali przekierowani na stronę dostawcy poprzez kliknięcie w reklamę na Facebooku. Pozwala to ocenić skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe. Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, aby umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z postanowieniami Zasady korzystania z danych na Facebooku może używać. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, a także poza nim. Na takie wykorzystanie danych my, jako operator strony, nie mamy wpływu. Wykorzystanie Piksela Facebooka jest oparte na Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Więcej informacji na temat ochrony Twojej prywatności znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Możesz też użyć funkcji remarketingu "Custom Audiences" w obszarze Ustawienia reklam pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen dezaktywować. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku. Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę opartą na użytkowaniu z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. newsletter

Dane z biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie, wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie będą zbierane lub będą zbierane tylko dobrowolnie. Używamy tych danych wyłącznie do wysłania żądanej informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, np. poprzez link "wypisz się" w newsletterze. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera, a po wypisaniu się z newslettera zostaną usunięte. Nie ma to wpływu na dane, które były przez nas przechowywane w innych celach.

MailChimp

Ta strona korzysta z usług firmy MailChimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp to serwis, za pomocą którego można m.in. organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Kiedy podajesz dane w celu otrzymywania newsletterów (np. adres e-mail), są one przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp jest certyfikowany zgodnie z "Tarczą Prywatności UE-USA". Tarcza Prywatności" to porozumienie między Unią Europejską (UE) a USA, które ma na celu zapewnienie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w USA. Z pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Gdy otwierasz wiadomość e-mail wysłaną za pośrednictwem MailChimp, plik zawarty w tej wiadomości (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. Dzięki temu można stwierdzić, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i na jakie linki, jeśli w ogóle, kliknięto. Ponadto rejestrowane są informacje techniczne (np. czas pobrania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy newslettera. Jest ona wykorzystywana wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców. Jeśli nie chcesz, by MailChimp przeprowadzał analizy, musisz zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera podajemy odpowiedni link. Możesz również zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na stronie internetowej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać, wypisując się z newslettera. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu, gdy zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, a po rezygnacji z otrzymywania newslettera zostaną usunięte z naszych serwerów oraz z serwerów firmy MailChimp. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach. Więcej szczegółów znajdziesz w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych MailChimp na stronie: https://mailchimp.com/legal/terms/. Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych Zawarliśmy z MailChimp tzw. umowę o przetwarzaniu danych, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

7. wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona używa wtyczek z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem tych stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą tych ciasteczek YouTube może uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, poprawiania przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu końcowym, dopóki ich nie usuniesz. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube. YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Kiedy wywołujesz stronę, twoja przeglądarka ładuje do swojej pamięci podręcznej wymagane czcionki internetowe, by poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu przeglądarka, której używasz, musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza witryna została odwiedzona przez Twój adres IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z twojego komputera. Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie tych danych. Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. dostawcy i odsprzedawcy płatności

PayPal

Na naszej stronie oferujemy m.in. płatność przez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej "PayPal"). Jeśli wybierzesz płatność przez PayPal, wprowadzone przez ciebie dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal. Przekazanie Twoich danych firmie PayPal odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie ma wpływu na ważność wcześniejszych operacji przetwarzania danych.
pl_PL