Certifikat fra skattevæsenet for tyske onlineforhandlere

Bevis for skatteregistrering for erhvervsdrivende, der handler på onlinemarkedspladser

 

Hvad handler den om?

I de seneste måneder har der været mange rapporter i dagspressen og på nettet om ændringerne i skattekontrollen for onlineforhandlere, der sælger deres varer på elektroniske markedspladser som eBay, Amazon og Rakuten. AccountOne-teamet har nu set nærmere på de ændringer, der er planlagt fra 2019. Vi fik især mere baggrundsinformation om lovforslaget til den såkaldte årsskattelov 2018 på skattekonsulenternes dag 2018 i Bonn, og vi præsenterer det endnu en gang mere detaljeret her.

 

Udkastet til § 22f i momsloven (Umsatzsteuergesetz) har til formål at forpligte operatører af elektroniske markedspladser (såsom eBay, Amazon osv.) til at registrere oplysninger om brugere, hvis salg er afgiftspligtigt i Tyskland. Formålet er at forhindre, at staten går glip af omsætningsafgifter ved handel på internettet.

 

Følgende data forventes at blive indsamlet af online-markedspladsoperatører fra 2019:

 

- Navn og adresse på den erhvervsdrivende, der bruger salgsplatformen
- Skattenummer for den online erhvervsdrivende
- Hvis det findes, momsnummer
- Sted for transportens påbegyndelse og bestemmelsessted
- Omsætningens størrelse og tidspunkt

 

Med disse oplysninger skal skattemyndighederne have mulighed for at kontrollere, om den leverende virksomhed eller brugeren opfylder eller har opfyldt sine skatteforpligtelser korrekt. AccountOne's software præsenterer allerede disse data på en revisionssikker måde i tilfælde af en skatterevision.

 

Certifikatet

I henhold til den nye § 25e, stk. 1, i UStG skal operatøren af en elektronisk markedsplads hæfte for den ubetalte afgift af leverancer fra en erhvervsdrivende, der sælges på markedspladsen. Ifølge regeringens udkast kan markedspladsoperatører allerede nu undgå dette ansvar, hvis der foreligger en attest for den erhvervsdrivendes skatteregistrering. Det forventes, at disse nye skattelove vil blive vedtaget fra midten af december 2018, således at en ansøgning om dette certifikat sandsynligvis først kan indgives til det kompetente skattekontor fra slutningen af 2018. Alle tyske og europæiske onlineforhandlere har indtil den 30.09.2019 til at indsende dette certifikat, og for handlende fra tredjelande (f.eks. Kina) skal certifikatet allerede være indsendt senest den 28.02.2019.

 

I de foreslåede ændringer af ovennævnte love har Forbundsrådet opfordret til, at der indføres en elektronisk registreringsmulighed for ansøgningen om certifikatet. Alt andet er i modstrid med idéen i forbundsregeringens digitaliseringsstrategi.

 

Konklusion

Hos AccountOne forventer vi, at hvis handlende fra tredjelande som Kina og USA ikke har et certifikat, vil deres salgskonti simpelthen blive blokeret af markedspladsoperatører som Amazon, ebay osv. fra den 1. marts 2019. Dette vil så også påvirke tyske og europæiske handlende fra 01.10.2019. Vi kan være spændte på at se, hvordan de finansielle myndigheder vil håndtere denne organisatoriske tour de force.

 

To-DO:

Du skal blot tilmelde dig vores nyhedsbrev, så vil vi informere dig, hvis der er nyt.

Kommentarer er lukket.
da_DK