Certificaat van het belastingkantoor voor Duitse online handelaars

Bewijs van fiscale registratie voor handelaars die op online marktplaatsen handelen

 

Waar gaat het over?

De afgelopen maanden zijn er in de dagbladen en op internet veel berichten verschenen over de veranderingen in het belastingtoezicht voor online handelaren die hun goederen verkopen op elektronische marktplaatsen zoals eBay, Amazon en Rakuten. Het AccountOne team heeft nu de geplande veranderingen vanaf 2019 onder de loep genomen. Op de Belastingconsulentendag 2018 in Bonn kregen we met name meer achtergrondinformatie over het wetsontwerp van de zogenaamde jaarlijkse belastingwet 2018, en die geven we hier nogmaals in meer detail weer.

 

De ontwerp-bepaling van § 22f van de Wet op de Belasting over de Toegevoegde Waarde (Umsatzsteuergesetz) is bedoeld om exploitanten van elektronische marktplaatsen (zoals eBay, Amazon, enz.) te verplichten de gegevens te registreren van gebruikers wier verkopen in Duitsland aan belasting onderworpen zijn. De bedoeling is te voorkomen dat de staat omzetbelasting misloopt bij handel op het internet.

 

De volgende gegevens zullen naar verwachting vanaf 2019 door online marktplaatsoperatoren worden verzameld:

 

- Naam en adres van de handelaar die het platform voor de verkoop gebruikt
- Belastingnummer van de online handelaar
- Indien beschikbaar, de BTW ID
- Plaats van aanvang van het vervoer & bestemming
- Omvang en tijdstip van de omzet

 

Met deze informatie moet de belastingdienst kunnen nagaan of de leverende ondernemer of gebruiker zijn fiscale verplichtingen naar behoren vervult of is nagekomen. AccountOne's software presenteert deze gegevens al op een controlebestendige manier in geval van een belastingcontrole.

 

Het certificaat

Volgens het nieuwe artikel 25e (1) UStG is de exploitant van een elektronische marktplaats aansprakelijk voor de onbetaalde belasting van de levering van een handelaar die op de marktplaats verkocht wordt. Volgens het regeringsontwerp kunnen marktplaatsbeheerders deze aansprakelijkheid nu al ontlopen als er een bewijs van belastingregistratie van de handelaar voorhanden is. Verwacht wordt dat deze nieuwe belastingwetten vanaf half december 2018 zullen worden aangenomen, zodat een aanvraag voor dit certificaat waarschijnlijk pas vanaf eind 2018 bij het bevoegde belastingkantoor kan worden ingediend. Alle Duitse en Europese online handelaren hebben tot 30.09.2019 de tijd om dit certificaat in te dienen, voor handelaren uit derde landen (zoals China) moet een certificaat al op 28.02.2019 worden ingeleverd.

 

In de voorgestelde wijzigingen van de bovengenoemde wetten heeft de Bondsraad aangedrongen op een elektronische registratiemogelijkheid voor de aanvraag van het certificaat. Al het andere is in strijd met het idee van de digitaliseringsstrategie van de federale regering.

 

Conclusie

Wij van AccountOne verwachten dat als handelaren uit derde landen zoals China en de VS geen certificaat hebben, hun verkoopaccounts vanaf 1 maart 2019 eenvoudigweg door marktplaatsbeheerders zoals Amazon, ebay, enz. geblokkeerd zullen worden. Dit zal dan vanaf 01.10.2019 ook gevolgen hebben voor Duitse en Europese handelaren. We kunnen benieuwd zijn hoe de financiële autoriteiten deze organisatorische tour de force zullen beheren.

 

To-DO:

Meld je gewoon aan voor onze nieuwsbrief, we zullen melden als er nieuws is.

Reacties zijn gesloten.
nl_BE