Progi dostawy 2019 i 2021

Najnowsze informacje prosto z Konferencji Konsultantów Podatkowych 2018 w Bonn:
Nowe progi podaży dla sprzedawców internetowych od 2021 r., a dla dostawców usług elektronicznych już od stycznia 2019 r.

AccountOne miało swoje stoisko na niemieckim Dniu Konsultantów Podatkowych w Bonn w dniach 08 i 09 października 2018 roku i uzyskało najnowsze informacje na temat wdrożenia planowanych przepisów VAT dla sprzedawców internetowych od stycznia 2019 roku.

W połowie grudnia 2018 roku ma zostać uchwalona tzw. roczna ustawa podatkowa, która wejdzie w życie 01.01.2019 roku. Ostatnio w prasie codziennej pojawiło się wiele doniesień, że chińscy handlowcy internetowi sprzedają towary w Europie, a zwłaszcza w Niemczech, nie płacąc podatku VAT. Był to jeden z powodów, dla których na poziomie unijnym wprowadzono nowe regulacje dotyczące handlu w sieci.

Przede wszystkim należy wspomnieć o wprowadzeniu jednolitego dla całej UE progu obrotów w elektronicznych usługach internetowych (takich jak muzyczny serwis streamingowy Spotify). Do tej pory progi dla rejestracji w podatku VAT mogły być ustalane w krajowych przepisach VAT UE. Ma się to zmienić 01 stycznia 2019 roku, wszystkie kraje UE będą miały wtedy jednolity próg zaopatrzenia w wysokości 10 000 euro (netto). W przypadku internetowego handlu towarami próg dostawy prawdopodobnie nie zmieni się do 1 stycznia 2021 roku.

Oznacza to, że sprzedawcy internetowi, którzy jeszcze w 2018 roku mogli sprzedawać towary za 35 000 euro (netto) według niemieckich stawek VAT np. do Austrii, od 2021 roku będą mogli to robić tylko do wysokości rocznego obrotu 10 000 euro. Można to znaleźć w projekcie rocznej ustawy podatkowej na rok 2018 w § 3a ust. 5 UStG. Jeśli natomiast zostanie przekroczony limit 10 000 euro rocznie, obrót podlega opodatkowaniu tam, gdzie klient prywatny ma miejsce zamieszkania lub pobytu, czyli w naszym przykładzie w Austrii. To sprawia, że codziennie aktualizowany monitoring progów zaopatrzenia, taki jak ten, który AccountOne ma wbudowany w swoje oprogramowanie, jest niezbędny. Zakładamy, że zwiększy się zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców na rejestrację VAT w urzędach skarbowych, a co za tym idzie, także ze strony doradców podatkowych.

Od stycznia 2021 roku ma zostać wprowadzona uproszczona procedura One Stop Shop, tzn. obroty przekraczające próg dostaw będą mogły być zgłaszane do centralnego biura w Niemczech. Byłoby pożądane, ale obecnie nie da się przewidzieć, czy rejestracja do użytku magazynowego w danym kraju byłaby pominięta.

Komentarze są zamknięte.
pl_PL