Leveringstærskler 2019 og 2021

De seneste oplysninger direkte fra skattekonsulentkonferencen 2018 i Bonn:
Nye leveringstærskler for onlinehandlere fra 2021 og for leverandører af elektroniske tjenesteydelser allerede fra januar 2019

AccountOne havde en stand på den tyske skattekonsulentdag i Bonn den 08. og 09. oktober 2018 og fik de seneste oplysninger om implementeringen af de planlagte momslove for onlineforhandlere fra januar 2019.

I midten af december 2018 skal den såkaldte årlige skattelov vedtages og træde i kraft den 01.01.2019. I den seneste tid har der været mange rapporter i dagspressen om, at især kinesiske onlineforhandlere sælger varer i Europa og især i Tyskland uden at betale moms. Dette var en af grundene til, at der blev vedtaget nye regler for onlinehandel på EU-plan.

Først og fremmest bør indførelsen af en ensartet EU-omsætningstærskel for elektroniske onlinetjenester (som f.eks. musikstreamingtjenesten Spotify) nævnes. Hidtil har tærsklerne for momsregistrering kunnet fastsættes i de nationale momslove i EU. Dette forventes at ændre sig den 1. januar 2019, og alle EU-lande vil så have en ensartet leveringsgrænse på 10.000 EUR (netto). For onlinehandel med varer vil leveringsgrænsen sandsynligvis ikke blive ændret før den 1. januar 2021.

Det betyder, at onlineforhandlere, der stadig kunne sælge varer for 35 000 EUR (netto) til tyske momssatser til f.eks. Østrig i 2018, kun vil kunne gøre det op til en samlet årlig omsætning på 10 000 EUR fra 2021. Dette kan findes i udkastet til lovforslaget til den årlige skattelov for 2018 om § 3a, stk. 5, i UStG. Hvis nettoomsætningsgrænsen på 10 000 EUR om året derimod overskrides, er omsætningen afgiftspligtig der, hvor den private kunde har bopæl eller er hjemmehørende, som i vores eksempel i Østrig. Dette gør en dagligt opdateret overvågning af forsyningstærsklen, som AccountOne har integreret i sin software, uundværlig. Vi går ud fra, at der vil være en øget efterspørgsel fra de erhvervsdrivende efter momsregistrering på skattekontorerne og dermed også fra skatterådgivere.

Fra januar 2021 forventes den forenklede One Stop Shop-procedure at blive indført, dvs. at omsætning, der overstiger leverancetærsklen, så kan indberettes til et centralt kontor i Tyskland. Det ville være ønskeligt, men det kan på nuværende tidspunkt ikke forudses, om registrering til brug på lager i det pågældende land vil blive udeladt.

Kommentarer er lukket.
da_DK