Leveringsdrempels 2019 en 2021

De laatste informatie rechtstreeks van de conferentie van belastingconsulenten 2018 in Bonn:
Nieuwe aanboddrempels voor onlinehandelaren vanaf 2021 en voor elektronische dienstverleners al vanaf januari 2019

AccountOne had een stand op de Duitse Belastingconsulentendag in Bonn op 08 en 09 oktober 2018 en kreeg de laatste info over de uitvoering van de geplande btw-wetten voor online winkeliers vanaf januari 2019.

Half december 2018 moet de zogenaamde jaarlijkse belastingwet worden goedgekeurd en op 01.01.2019 in werking treden. De laatste tijd verschijnen er in de dagbladen veel berichten dat vooral Chinese online handelaren goederen in Europa en vooral in Duitsland verkopen zonder BTW te betalen. Dit was onder meer de reden voor nieuwe regelgeving voor online handel op EU-niveau.

Allereerst moet worden gewezen op de invoering van een uniforme, in de hele EU geldende omzetdrempel voor elektronische onlinediensten (zoals de muziekstreamingdienst Spotify). Tot nu toe kunnen de drempels voor BTW-registratie in de nationale BTW-wetten van de EU worden vastgesteld. Dit zal naar verwachting op 01 januari 2019 veranderen; alle EU-landen zullen dan een uniforme voorzieningsdrempel van 10.000 euro (netto) hebben. Voor de online handel in goederen zal de drempel voor levering waarschijnlijk pas op 1 januari 2021 veranderen.

Dit betekent dat online handelaren die in 2018 nog voor € 35.000 (netto) aan Duitse BTW-tarieven goederen konden verkopen aan bijvoorbeeld Oostenrijk, dat vanaf 2021 nog maar zullen kunnen doen tot een totale jaaromzet van € 10.000. Dit staat in het wetsontwerp van de Jaarlijkse Belastingwet 2018 over § 3a para. 5 UStG. Wordt daarentegen de grens van de netto-omzet van 10.000 euro per jaar overschreden, dan is de omzet belastbaar waar de particuliere klant zijn woonplaats of verblijfplaats heeft, zoals in ons voorbeeld in Oostenrijk. Dit maakt een dagelijks bijgewerkte bewaking van de aanboddrempels, zoals AccountOne in zijn software heeft geïntegreerd, onmisbaar. Wij nemen aan dat de vraag van handelaren naar BTW-registratie bij de belastingkantoren en dus ook van belastingadviseurs zal toenemen.

Vanaf januari 2021 zal naar verwachting de vereenvoudigde één-loket-procedure worden ingevoerd, d.w.z. dat de omzet die de leveringsdrempel overschrijdt, dan aan een centraal bureau in Duitsland kan worden gemeld. Het zou wenselijk zijn, maar het is momenteel niet te voorzien, of registratie voor gebruik in het magazijn in het betreffende land achterwege zou blijven.

Reacties zijn gesloten.
nl_BE