Amazon FBA & Pan-EU - BTW in de Tsjechische Republiek

We vlogen voor jou naar Praag en ontmoetten de twee belastingadviseurs Dr. Schaffer en Mr. Felenda van het kantoor van Schaffer en Partner s.r.o.Praag. De discussie ging vooral over de bijzonderheden en de aanpak van belastingproblemen voor Duitse Amazon winkeliers met opslagplaatsen in de Tsjechische Republiek die deelnemen aan Amazons EFN of PAN-EU netwerk.

 

1. fiscale registratie in de tsjechische republiek, ja of nee?

In elk geval. Zoals in de meeste Europese landen het geval is, moet iedereen die een permanente vestiging (Amazon magazijn) in de Tsjechische Republiek heeft en van daaruit online verkopen verricht, zich ook in de Tsjechische Republiek laten registreren en er belasting betalen. Om dit te doen kun je niet om registratie heen.

 

2. hoe werkt de registratie?

Eerst en vooral moet je een aantal documenten verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld een gewaarmerkte kopie van je identiteitskaart, een gewaarmerkte kopie van het uittreksel uit het handelsregister (indien beschikbaar) en een bevestiging van het belastingkantoor dat je inderdaad een bestaande onderneming bent. Als algemene regel geldt dat de waarmerking door een notaris moet gebeuren. In sommige landen is ook de zogenaamde apostille nodig. Dit wordt door de regionale rechtbank gebruikt om te bevestigen dat de certificerende notaris ook bestaat. In de Tsjechische Republiek kunnen we het echter zonder dit.
De verzamelde werken moeten dan in het Tsjechisch vertaald worden en samen met de aanvraag voor een belastingnummer bij het belastingkantoor in Ostrava worden ingediend. Dit proces wordt idealiter uitgevoerd door een plaatselijke belastingadviseur, die dan ook beschikbaar is om vragen van het belastingkantoor te beantwoorden.

Omdat het belastingkantoor dat belast is met de afgifte van belastingnummers onlangs veranderd is, kunnen er momenteel lange verwerkingstijden zijn. Plan je intrede in het EFN of PAN-EU Netwerk dus heel vroeg.

 

3. het belastingnummer is er, wat komt er nu?

Zodra het belastingnummer is toegekend, kan voor het eerst vanuit de Tsjechische Republiek worden verkocht. Wie bij Amazon overhaast het vakje heeft aangevinkt en al verkocht heeft, moet ook alvast contact met ons opnemen. Wij zullen dan de correcties in Duitsland en de Tsjechische Republiek coördineren met de verantwoordelijke belastingadviseurs.

 

4. bestelling binnen, goederen eruit, factuur achteraf!

Bill? Ja Factuur! In de Tsjechische Republiek is het verplicht een factuur uit te reiken voor postorderverkoop. Deze factuur bevat zelfs een paar eisen meer dan onze Duitse factuur. Zo moet, naast de gebruikelijke gegevens voor B2B leveringen, ook altijd het BTW-ID van de klant en de leverancier vermeld worden. Bovendien moeten alle facturen in het Tsjechisch en in Tsjechische kronen opgemaakt worden.

 

5. de aangifte van omzetbelasting

Voorafgaande BTW-aangiften zijn in heel Europa verschillend. Maar in de Tsjechische Republiek komen daar in totaal 3 formulieren bij kijken, die online kunnen worden ingevuld en opgestuurd, maar alleen in het Tsjechisch beschikbaar zijn. Dus als je geen eersteklas Tsjechisch spreekt, moet je ook hier op je belastingadviseur vertrouwen. Er kunnen verschillende methoden gebruikt worden om de omzetcijfers over te brengen. Het eenvoudigst en minst foutgevoelig is de overdracht van de verwerkingsgegevens en de omzetlijsten. Bovendien moet bij de eerste registratie ook de eerste papieren factuur worden ingediend; deze moet voldoen aan de hierboven reeds vermelde specificaties.

 

6. leveringsdrempel en opting in

Zoals in alle landen is het ook hier nodig de leveringsdrempels voor Tsjechische verkopen te controleren en de resultaten mee te nemen in de belastingaanslag. Na overschrijding van de leveringsdrempel voor Duitsland (€ 100.000,00), bijvoorbeeld, worden de verkopen niet langer in Tsjechië maar in Duitsland belast. Wie niet zo lang wil wachten kan de kortere weg nemen: Dit zou de zogenaamde opting for the delivery threshold zijn. In dit geval verklaar je aan het belastingkantoor dat je afziet van de toepassing van de leveringsdrempel en dat alle verkopen uit de Tsjechische Republiek naar Duitsland voortaan in Duitsland belastbaar zijn.

Wanneer heeft opt-out zin? Telkens wanneer het belastingtarief in het ontvangende land gunstiger is dan dat in het land van herkomst. In ons geval zou dat zijn: Duitsland 19% < Tsjechische Republiek 21% Belangrijk: Opt-out ontslaat je niet van de verplichting BTW-aangifte te doen. Pakketten die vanuit het Tsjechische pakhuis naar andere landen worden gestuurd kunnen nog steeds belastingen veroorzaken.  

7. een controle door de belastingdienst

Audits door de Tsjechische belastingdienst worden gewoonlijk op dezelfde manier uitgevoerd als in andere Europese landen. De documenten worden bij de onderneming of de fiscaal vertegenwoordiger opgevraagd en vervolgens bij het belastingkantoor gecontroleerd. De documenten moeten dan volledig zijn en in de Tsjechische taal. Het is sterk aan te bevelen een plaatselijk belastingadviseur de controle te laten begeleiden.

 

Conclusie:

De procedure in de Tsjechische Republiek is betrekkelijk eenvoudig. Maar als je geen Tsjechisch spreekt, heb je een plaatselijke belastingadviseur nodig. Zelfs als je te vroeg het vakje voor het Amazon netwerk hebt aangevinkt, kom je er in Tsjechië betrekkelijk licht vanaf. Niettemin raden we je sterk aan eerst de fiscale eigenaardigheden in de landen uit te zoeken, je dan te registreren en het Amazon Netwerk pas te activeren als je je belastingnummer hebt ontvangen. Want ook hier is er, als de eerste verkoop uit het Tsjechische pakhuis eenmaal gedaan is, geen weg meer terug.

 

AccountOne:

AccountOne neemt niet alleen het genereren van Tsjechische verkopen over, maar rapporteert ze ook aan de verantwoordelijke belastingadviseur. Bovendien voeren we de belastingregistratie in de Tsjechische Republiek uit en zorgen we voor de tijdige betaling van de toepasselijke belastingen met onze cash pool. Bij te late inschrijving coördineren we de correctie in Duitsland en de Tsjechische Republiek.

Reacties zijn gesloten.
nl_BE